<<< Powrót (Back)   Wróć do oferty (Back to offer) 
       Inne (Other)...             


szczegóły

 Kod (Code): CBA-124
 Opis (Decription): Sygnalizator cofania (Back alarm)